Relata logo

Är er verksamhet i behov av specialkunskaper gällande avvikande sexuella beteenden samt sexuella övergrepp?


Anser ni att ni är i behov av hjälp för att kunna kontrollera vad du/ni anser vara sexuellt avvikande beteende?

Känner ni skuld och/eller skam i er sexualitet?

Undviker ni sexuell aktivitet med anledning av sexuell apati eller sexuell aversion?

Har ni varit utsatt för sexuellt övergrepp?

Lider ni av sexuella dysfunktioner så som för tidig utlösning, samlagssmärta, erektionsstörning och/eller nedsatt lust?


Det finns hjälp

Auktoriserad socionom samt auktoriserad klinisk sexolog

Terapeututbildad i Transaktionsanalys